Managed Services

Haal die IT last van uw schouders en focus op uw bedrijf!

Stop met tijdsverlies door IT-problemen. Dankzij managed services van fluxxIT kan u opnieuw de focus leggen op de kernactiviteiten van uw bedrijf. Kies bewust voor zekerheid maar niet voor overbodige kosten. Dankzij onze managed serviceformules weet u van tevoren wat uw uitgaven zullen zijn. Problemen worden opgevolgd door onze specialisten en we monitoren vanop afstand uw systemen. Op deze manier weten we het meteen als er zich een probleem voordoet en kunnen we op tijd ingrijpen. Bijkomende assistentie nodig? Geen enkel probleem, ook dat is inbegrepen in de managed services!

Reeds mogelijk vanaf 1 toestel!

Onze pakketten zijn dus ook geschikt voor zelfstandigen, artsenpraktijken, …

Uw zaak draaiende houden

U weet op voorhand exact wat de managed services voor uw bedrijf inhouden en hoeveel het u zal kosten. Samen bekijken we op voorhand wat de pijnpunten zijn en waar er verbetering nodig is. Na deze intake bepalen we samen welk serviceniveau het beste bij uw onderneming past en dit voor een vaste prijs per toestel per maand, transparant en zonder verborgen kosten.
 
Dankzij onze monitoringtools weten we het meteen als er zich bepaalde problemen stellen in uw infrastructuur en proberen we vanop afstand in te grijpen. Lukt dit niet? Dan komen we ter plaatse! Uw zaak draaiende houden is onze prioriteit.
 
We rapporteren ook geregeld wat er zich heeft afgespeeld en welke incidenten er zijn geweest. Op deze manier kunnen we toekomstige incidenten voorkomen en eventueel samen bekijken hoe we deze zaken ten gronde kunnen aanpakken!

Monitoring & Alerting

We monitoren uw toestellen vanop afstand. Bij mogelijke problemen krijgen we meldingen zodat we hierop meteen kunnen inspelen en het probleem vaak kunnen verhelpen voordat u er hinder van ondervindt.

Patch management

Patchmanagement is één van de basiselementen in het veilig stellen van uw bedrijfsinformatie. We zorgen steeds dat uw toestellen de laatste updates en patches geïnstalleerd hebben.

Backup management

Backups in de cloud zijn inbegrepen. Uw data wordt veilig in de cloud bewaard en kan steeds op uw vraag gerestored worden.

Ondersteuning

U kan met uw problemen en/of vragen terecht op onze telefonische hotline of u meldt deze per mail. Zo krijgt u meteen een medewerker aan de lijn die de urgentie kan inschatten.

Cybersecurity

Anti-virus en anti-malware zijn inbegrepen in het pakket. We zorgen voor de best mogelijk beveiliging van uw systemen dankzij zeer betrouwbare EDR (Endpoint Detection and Response) tools!

Toekomstgerichte planning

We komen geregeld bij u langs om te kijken wat er geoptimaliseerd en verbeterd kan worden. Hierbij overlopen we alle gemelde incidenten en stellen we indien nodig een verbeterplan op.

* Vraag onze prijslijst aan om te bekijken welke bescherming en functies inbegrepen zijn in onze verschillende pakketten.

Speciale wensen?

Uw bedrijf heeft behoefte aan specifieke zaken die standaard niet opgenomen zijn in één van onze standaard serviceplannen? Ook dat is geen probleem, we bekijken samen hoe we het meest aansluitende serviceplan verder kunnen afstemmen op uw behoeften. We bepalen hiervoor dan ook een vaste prijs per maand per toestel. Er zal duidelijk omschreven worden wat inbegrepen is, zonder verrassingen achteraf! Contacteer ons voor meer informatie over specifieke oplossingen.

Ontvang meteen onze prijzen!

Vul onderstaand formulier in en ontvang meteen onze managed service prijzen in uw mailbox!